Mağaza Yönetimi ve Satış Koçluğu

magazayonetimi

Başarı Siz’e verilen görevden  daha fazlasını daha iyi yapmaktır.

Mağaza Yönetimi ve Satış Koçluğu Eğitimi’nin  amacı kurum kültürü ve ilkelerine sadık kalarak mağaza çalışanlarının müşteri  odaklı satış performanslarını maksimum düzeyde artırarak mağzacılık konusunda kişisel beceri ve yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Katılımcılar koçluk metotları ile  interaktif öğrenim sürecinde etkili iletişim,davranışsal psikoloji,ekip çalışması,sorun giderme yöntemleri,içsel motivasyon,marka imajıyla uyumlanma,performans artırma ve’ Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ni yaratan Servis Kalitesi’ne dayalı iş akışını deneyimleyeceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş:Bilgilenme,Uygulama,Öğrenme

  • Marka ve müşteri tanımı
  • Bilinçli marka müşterisinin değer kriterleri
  • Artı değer yaratmak
  • Hizmet kavramından müşteri deneyimine geçiş
  • Satış Koçu’nun tanımı ve özellikleri

 

Satış Koçluğu:İletişim-İlişki-İlgi

  • Etkili davranış ve iletişim yöntemleri
  • Marka ile bütünleşme
  • Müşteriyi anlamak
  • Ekip çalışmasıyla sinerji yaratmak
  • Satış stresini yönetmek
  • İçsel motivasyonu aktive etmek
  • Beklenmedik durumlarla başa çıkmak
  • Tehditleri fırsata dönüştürmek
  • İlkeli ve iletişimci bir kişiliğin satışa olan etkisi

 

Mağaza Yönetimi:Yönetsel Yetkinlikler

  • Mağaza Yöneticisi’nin özellikleri
  • Hedef belirleme,planlama ve uygulama
  • Organizasyon becerilerini geliştirme
  • Öncelikleri saptama
  • Ekip oluşturma yöntemleri
  • Sürdürebilir motivasyon teknikleri
  • Sorumluluk alma ve delege etme
  • Verimli ve uyumlu atmosfer yaratma
  • Değerlendirme ve sosyal analiz

İnsanlar iyi hissettiği duyguyu satın alır.