5 Şubat, 2014

KOYUN KİME DENİR?


KOYUN KİME DENİRKOYUN KİME DENİR?

 

 

Pek çoğumuz  yaşamlarımızın başkalarınca sömürülmesini bilinçsizce ya savunuruz ya da ‘’amaan  naapiim’’ diyerek oluruna bırakır ve içimizde sebep olan tatsızlıklara katlanırız. Bir çok insan da yaşamlarından çıkarıp atması gereken yanlış yönlendirilmiş, zorla kabul ettirilmiş,kendi istek ve arzularına ters düşen davranış kalıplarını ve alışkanlıklarını yaşam tarzı olarak bilir. Bunların herbiri kendimizi sömürerek veya başkaları tarafından kullanılmışlık ve güdülmüş duygusu ile bizi koyun olmaya aday yapar.

Sömürü sonunda ortaya çıkan problemler  o kadar yaygındır ki, hergün gazetelerin 3. sayfasına konu olurlar. Yine gazetelerde  birçok köşe sömürünün zenginliğini gözler önüne sermek ve yakınan insanlara yardım etmek için hazırlanır.

Yeryüzünde yaşayan insan neslinin her ferdinin  bir diğerini kontrol edebilmek için bıkıp usanmadan girişimlerde bulunduğunu farketsek  bile, kendi irademiz  ve daha iyi olduğuna inandığımız değerlere aykırı  yönetildiğini düşünenlerden olsak da, ezgiyi beğenmiyorsak  kavalı hala çoban üflüyor demektir.

Eğer yaşam tarzın içine sinmiyorsa, doyum bulamıyorsan, başka bir şey veya başka birileri tarafından yönlendiriliyorsun demektir.

Güdüp sömürmenin  sonsuz sayıda  yolu Koyun olmanın da belli başlı özellikleri vardır ve yasalara aykırı düşmesi gerekmez.

1. Koyunların en temel özelliği mevcut olan fiziksel, duygusal ve düşünsel eylemlerini seçeneklerini, yeteneklerini, kararlarını başkasının idaresine bırakmaları ve yönelendirmeye açık olmalarıdır.

2. Koyunların bir başka özelliği  yaşamlarını dikta yönetimi altında tutanların arzuları doğrultusunda sürdürmeleridir. Yapmak istemediklerini yaparken dişlerini sıkarak katlanmak zorunda kalırlar.

3. Zorunlu şeyleri yapmaya yönlerdirildikleri için gereksiz taviz verirler.

4. Koyunların genel özelliği kendi güçlerini göz ardı etmeleridir. Baskı altında tutulmaya ve itilip kakılmaya rıza gösterirler çünkü kendilerini yeterince  zeki ve güçlü hissetmezler.

En yakın çözüm de  kontrolü daha ‘’akıllı’’ veya ‘’güçlü’’ zannetikleri birilerine bırakmaktır.

Bunu yapmak kendi yaşamını savunmanın risklerini almaktan çok daha kolaydır.

5. Koyunlar konfor alanını tercih ederler. Başkaları düşünsün onlar uygulasın mantığı ile tembelleşirler. Kafalarını karıştıracağı için sorgulamadan korkarlar ve böylece bu zahmete katlanmazlar.

6. Koyunsal bireyleri gerçek koyundan ayıran bir özelliği daha vardır. Başkalarının sırtından yaşadıkları için verimli değillerdir. Ne süt verebilirler, ne de yün.,

Şans yüzüne gülmüyor, felek kahpe ise, çaresiz, yalnız, kanadı kırık, dermansız, bıkkın ve yılgınsan, içinden kopup gelen sese kulaklarını tıkıyorsan, kim olduğunu ne istediğini unuttuysan, bir insan olarak beklentilerini başkalarına bırakıyorsan, kader utansın diyerek kendini aciz beceriksiz hissediyorsan, yapılan yanlışlara ‘’bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’’mantığı ile karşı gelmiyorsan, yapılan haksızlıklara göz yumuyorsan ve bütün bunlar karşısında umudunu yitirdiysen o zaman boynuna bir çıngırak asılmasına hazır ol.

Koyun olmayan köyde çoban barınmaz.

Hayatını kendin yönetmeye kararlı, mutlu ve sağlıklı olmayı, tüm yeteneklerini kullanabilmeyi gerçek kapasitene güvenmeyi ve   başkalarını sömürebilmek için yutturmaca ideallere kapılmadan  erdemlerinle ve aklınla  özgür bir yaşam sürdürmek için harekete geçersen insan, başkalarına bırakırsan koyun olursun.Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bir Cevap Yazın